Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Käsityöpaja Maahinen
Y-tunnus 1716048-1
Myntinsyrjä 10 E 15, 02780 Espoo
Puh. +358 45 139 3228
info@maahinen.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jonna Turunen
Myntinsyrjä 10 E 15, 02780 Espoo
Puh. +358 45 139 3228
info@maahinen.com

3. Rekisterin nimi

Käsityöpaja Maahisen palveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Käsityöpaja Maahisen ja asiakkaan välisten palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuuden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin Käsityöpaja Maahisen palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Käsityöpaja Maahisen käyttämä palvelin ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle postitse.
Henkilöllä on oikeus milloin tahansa pyytää poistamaan kaikki henkilöä koskevat tiedot rekisteristä.
Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostisoite.