Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Käsityöpaja Maahinen
Y-tunnus 1716048-1
Puh. +358 45 139 3228
info@maahinen.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jonna Turunen
Puh. +358 45 139 3228
info@maahinen.com

3. Rekisterin nimi

Käsityöpaja Maahisen palveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Käsityöpaja Maahisen ja asiakkaan välisten palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuuden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin Käsityöpaja Maahisen palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Käsityöpaja Maahisen käyttämä palvelin ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle

11. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi, ottaen huomioon kirjanpitolaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat. 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle postitse.
Henkilöllä on oikeus milloin tahansa pyytää poistamaan kaikki henkilöä koskevat tiedot rekisteristä.
Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostisoite.