VIP kanta-asiakas

Haluan palvella asiakkaita ja koiria aina parhaalla mahdollisella tavalla, koiralähtöistä ajattelutapaa noudatten. Voidakseni tarjota entistä parempaa asiakaspalvelua sekä palkita asiakkuudesta, lanseerattiin VIP kanta-asiakasohjelma. Meillä jokainen koira on VIP eli Very Important Pet.

Koirahieronta Maahisen kanta-asiakkaaksi voivat liittyä vain koirahierontapalvelua käyttäneet asiakkaat. Voitte liittyä kanta-asiakasohjelmaan ensimmäisen koirahierontakäynnin yhteydessä.

Koirahieronta Maahinen
VIP (Very Important Pet) kanta-asiakasohjelman säännöt

Kanta-asiakasohjelman periaatteet

Kanta-asiakasohjelmalla tarkoitetaan näissä ehdoissa Koirahieronta Maahinen kanta-asiakasjärjestelmää ja kanta-asiakkailla tähän järjestelmään liittyneitä yksityishenkilöitä. Koirahieronta Maahisen VIP kanta-asiakkaat saavat erilaisia tuote- ja palveluetuja jäljempänä näissä ehdoissa selvitetyllä tavalla.

Liittyminen kanta-asiakkaaksi

VIP kanta-asiakkuus on maksuton. Kanta-asiakkaaksi voivat liittyä vain koirahierontapalvelua käyttäneet henkilöt. 
Kanta-asiakkaaksi liitytään hakemalla kanta-asiakkuutta palvelun käytön yhteydessä tai täyttämällä hakemus kanta-asiakkaaksi liittymisestä erikseen lähetetyn linkin kautta (linkin saa koirahieronnan yhteydessä tai erikseen pyytämällä). Kanta-asiakkaaksi voivat liittyä 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Koirahieronta Maahisen kanta-asiakkuus ja sen tuomat edut ovat aina henkilökohtaisia ja kanta-asiakkaaksi haluavan on itse henkilökohtaisesti haettava kanta-asiakkuutta. Kanta-asiakkuus on kortiton, eli perinteistä kanta-asiakaskorttia ei ole. Kanta-asiakkuutta hakiessa on hakijan annettava tarpeellinen määrä sekä tunniste- että yhteystietoja asiakassuhteen hoitamiseksi. Ilmaisemalla tahtonsa liittyä kanta-asiakkaaksi hakija suostuu, että Koirahieronta Maahinen pitää rekisteriä kanta-asiakasjärjestelmässään kanta-asiakkaan tekemistä ostoksista sekä henkilö- ja yhteystietoja. Koirahieronta Maahinen pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä kanta-asiakashakemus. Linkin kautta kanta-asiakkaaksi liittyvällä henkilöllä on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite. Kaikkia hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti.

Kanta-asiakasetujen hyödyntäminen

Kanta-asiakkaaksi liittynyt saa kaikki kulloinkin voimassa olevat kanta-asiakasedut käyttöönsä automaattisesti ostohistorian perusteella. Koirahieronta Maahisen koirien hyvinvoinnin tuotteista verkkokaupasta ostettuna www.doginmotion.fi alennuksen saa alennuskoodilla. Koodi ilmoitetaan kanta-asiakkaille vuoden alussa ja se on voimassa kalenterivuoden ajan. Koirahierontapalvelun yhteydessä toimitetuista tuotteista saa alennuksen oston yhteydessä. 

Kanta-asiakasedut

Kanta-asiakasalennukset annetaan maksutapahtuman yhteydessä kulloinkin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti.

  • Joka viidennestä (5.) koirahierontaostoksesta 5€ kerta-alennus (ei koske sarjakortteja)
  • Koirahieronnan verkkokaupan www.doginmotion.fi tuotteista 5% alennus (ei voi yhdistää muihin tarjouksiin) 
  • Kerran vuodessa maksuton VIP tapahtuma. Tapahtuma voi olla esim. luento, johonkin harrastukseen tutustuminen tai jokin muu kanta-asiakkaita kiinnostava asia (kyselyyn perustuva). 
  • Kaksi kertaa vuodessa vaihtuvia tarjouksia Koirahieronta Maahisen verkkokaupan www.doginmotion.fi tuotevalikoimasta vain VIP asiakkaille
  • Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja vain Koirahieronta Maahisen VIP kanta-asiakkaille. Yhteistyökumppanit ovat kausittain vaihtuvia, samoin edut. Yhteistyökumppanin edut ilmoitetaan kunkin kalenterivuoden alussa. 

Kanta-asiakkuuden voimassaolo

VIP kanta-asiakkuus edellyttää koirahierontapalvelun ostoja yhden kalenterivuoden aikana. Kalenterivuosi (12kk) on aina kiinteä ajanjakso joka vuosi 1.1. – 31.12. Mikäli kanta-asiakas ei ole tehnyt yhtään koirahierontapalvelun ostoa, VIP kanta-asiakkuus lakkaa seuraavan kauden alkaessa. 

Esimerkki: 
Asiakas on liittynyt VIP kanta-asiakasohjelmaan 1.1.2020 ja tekee kalenterivuoden aikana (1.1.2020-31.12.2020) koirahierontapalvelun ostoksen. Asiakas on oikeutettu kanta-asiakasetuihin 31.12.2021 asti. Jos asiakas ei tee yhtään ostoa 1.1.-31.12.2021 aikana, kanta-asiakkuus lakkaa automaattisesti 1.1.2022. Tämän jälkeen kanta-asiakkaaksi voi liittyä uudelleen seuraavan koirahierontapalvelun ostoksen yhteydessä. 

Asiakastietojen käsittely ja markkinointi

Koirahieronta Maahinen käsittelee henkilötietoja Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kanta-asiakasrekisterin tietoja Koirahieronta Maahinen käsittelee asiakassuhteen hoidossa sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa asiakkaille. Rekisteritietoja ei luovuteta kanta-asiakasjärjestelmän ulkopuoliseen käyttöön. Osaa rekisterin tiedoista (sähköposti) käytetään asiakasviestinnän lähettämistä varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta, joka on nähtävillä Koirahieronta Maahisen verkkosivuilla https://maahinen.com/rekisteriseloste
Rekisterissä olevat tiedot perustuvat asiakkaan hakemusvaiheessa tai myöhemmin Koirahieronta Maahiselle itse antamiin tietoihin. 

Koirahieronta Maahinen voi lähettää kanta-asiakkaille säännöllisesti tietoa kanta-asiakkaille suunnatuista eduista ja tapahtumista tai muista tarjouksista, tapahtumista tai uutisista (loma-ajoista) asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää yhteystietojensa käyttö markkinointiin ilmoittamalla siitä Koirahieronta Maahiselle palvelun yhteydessä, sähköpostitse tai puhelimitse. Kielto on henkilökohtainen. 

Kanta-asiakkuuden irtisanominen

Kanta-asiakkaalla on oikeus irtisanoa kanta-asiakkuus ilmoittamalla tästä Koirahieronta Maahiselle henkilökohtaisesti palvelun yhteydessä tai kirjallisesti sähköpostitse. Kanta-asiakkaan irtisanoutuessa kanta-asiakkuudesta menettää hän oikeuden kaikkiin kanta-asiakkaille tarkoitettuihin tuote- ja palveluetuihin. Kanta-asiakkuuden päättyessä Koirahieronta Maahinen poistaa rekisteristään kaikki kyseisen asiakkaan tunniste- ja yhteystiedot. Koirahieronta Maahisella on oikeus irtisanoa kaikki kanta-asiakkuudet ilman erikseen ilmoitettua syytä. Mikäli koirahieronta Maahinen aikoo irtisanoa kanta-asiakkuuden omasta tahdostaan, on sen ilmoitettava irtisanomisen ajankohta kanta-asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kohtuullisessa ajassa etukäteen. Koirahieronta Maahisella ei ole velvoitetta ilmoittaa kanta-asiakkuuden irtisanomisesta tilanteissa, jossa kanta-asiakkaan edellisestä ostoskerrasta on kulunut yli kalenterivuosi edellisen kauden päätyttyä tai yritys lopettaa toimintansa ja kaikki kanta-asiakkuudet irtisanotaan samalla kertaa.

Muut ehdot

Henkilö- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava Koirahieronta Maahiselle. Koirahieronta Maahinen pidättää oikeuden tehdä muutoksia kanta-asiakasohjelman sääntöihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Kaikista oleellisista muutoksista tiedotetaan kirjallisesti kanta-asiakaalle henkilökohtaisesti hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kulloinkin voimassa olevat kanta-asiakasohjelman säännöt ovat luettavissa Koirahieronta Maahisen verkkosivuilta https://maahinen.com/vip

Koirahieronta Maahinen ei ole vastuussa virheellisten yhteystietojen, viallisten laitteiden, viallisten tietoliikenneyhteyksien, sähköpostiasetusten (roskapostiasetukset) tai minkään muun Koirahieronta Maahisesta riippumattoman syyn johdosta kanta-asiakkaan saamatta jääneistä ilmoituksista, tarjouksista tai muusta yhteydenpidosta. 

Kanta-asiakkaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on kerätty sekä pyytää oikaistavaksi tai poistettavaksi tietoja, joita hänestä on kerätty kanta-asiakasjärjestelmään rekisteriselosteessa selvitetyllä tavalla.
Mikäli riitatilanteita asiakkaan ja Koirahieronta Maahisen välillä ei voida muuten ratkaista, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.